Societe Generale Експресбанк официален сайт Фондове Амунди
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 84.25 1.50 83.00 17.02.2017 КИД
над 25 000 83.83 1.00 83.00 17.02.2017
LU0347592197 USD до 25 000 95.44 1.50 94.03 17.02.2017 КИД
над 25 000 94.97 1.00 94.03 17.02.2017
LU0401974943 EUR до 25 000 198.33 1.50 195.40 17.02.2017 КИД
над 25 000 197.35 1.00 195.40 17.02.2017
LU0801842559 USD до 25 000 147.40 1.50 145.22 17.02.2017 КИД
над 25 000 146.67 1.00 145.22 17.02.2017
LU0568608276 USD до 25 000 38.79 1.50 38.22 17.02.2017 КИД
над 25 000 38.60 1.00 38.22 17.02.2017
LU0568611650 USD до 25 000 143.48 1.50 141.36 17.02.2017 КИД
над 25 000 142.77 1.00 141.36 17.02.2017
LU0347594136 USD до 25 000 71.43 1.50 70.37 17.02.2017 КИД
над 25 000 71.07 1.00 70.37 17.02.2017
LU0165623512 USD до 25 000 633.96 1.50 624.59 17.02.2017 КИД
над 25 000 630.84 1.00 624.59 17.02.2017
LU0236501697 USD до 25 000 200.25 1.50 197.29 17.02.2017 КИД
над 25 000 199.26 1.00 197.29 17.02.2017
LU0248702192 JPY до 25 000 11814.60 1.50 11640.00 20.02.2017 КИД
над 25 000 11756.40 1.00 11640.00 20.02.2017
LU0201575346 USD до 25 000 433.99 1.50 427.58 17.02.2017 КИД
над 25 000 431.86 1.00 427.58 17.02.2017
LU0568613946 USD до 25 000 137.34 1.50 135.31 16.02.2017 КИД
над 25 000 136.66 1.00 135.31 16.02.2017
LU0568602667 USD до 25 000 167.63 1.50 165.15 17.02.2017 КИД
над 25 000 166.80 1.00 165.15 17.02.2017
LU0201577391 EUR до 25 000 192.26 0.50 191.30 17.02.2017 КИД
над 25 000 191.78 0.25 191.30 17.02.2017
LU0119133188 USD до 25 000 26.05 0.50 25.92 17.02.2017 КИД
над 25 000 25.98 0.25 25.92 17.02.2017
LU0119110723 EUR до 25 000 21.08 0.50 20.98 17.02.2017 КИД
над 25 000 21.03 0.25 20.98 17.02.2017
LU0568620560 EUR 100.92 0.10 100.82 17.02.2017 КИД
LU0568621618 USD 102.48 0.10 102.38 17.02.2017 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 20BGN/10EUR/10USD.  
  За повече информация, моля консултирайте се с официалните интернет страници на Амунди: www.amundi.com или www.amundi-funds.com  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2011