Societe Generale Експресбанк официален сайт Фондове Амунди
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 88.61 1.50 87.30 21.06.2017 КИД
над 25 000 88.17 1.00 87.30 21.06.2017
LU0347592197 USD до 25 000 101.34 1.50 99.84 21.06.2017 КИД
над 25 000 100.84 1.00 99.84 21.06.2017
LU0401974943 EUR до 25 000 210.65 1.50 207.54 21.06.2017 КИД
над 25 000 209.62 1.00 207.54 21.06.2017
LU0801842559 USD до 25 000 156.82 1.50 154.50 21.06.2017 КИД
над 25 000 156.05 1.00 154.50 21.06.2017
LU0568608276 USD до 25 000 34.76 1.50 34.25 21.06.2017 КИД
над 25 000 34.59 1.00 34.25 21.06.2017
LU0568611650 USD до 25 000 157.81 1.50 155.48 21.06.2017 КИД
над 25 000 157.03 1.00 155.48 21.06.2017
LU0347594136 USD до 25 000 65.81 1.50 64.84 21.06.2017 КИД
над 25 000 65.49 1.00 64.84 21.06.2017
LU0165623512 USD до 25 000 681.04 1.50 670.98 21.06.2017 КИД
над 25 000 677.69 1.00 670.98 21.06.2017
LU0236501697 USD до 25 000 230.60 1.50 227.19 21.06.2017 КИД
над 25 000 229.46 1.00 227.19 21.06.2017
LU0248702192 JPY до 25 000 12492.62 1.50 12308.00 22.06.2017 КИД
над 25 000 12431.08 1.00 12308.00 22.06.2017
LU0201575346 USD до 25 000 400.08 1.50 394.17 21.06.2017 КИД
над 25 000 398.11 1.00 394.17 21.06.2017
LU0568613946 USD до 25 000 141.52 1.50 139.43 21.06.2017 КИД
над 25 000 140.82 1.00 139.43 21.06.2017
LU0568602667 USD до 25 000 180.13 1.50 177.47 21.06.2017 КИД
над 25 000 179.24 1.00 177.47 21.06.2017
LU0201577391 EUR до 25 000 197.45 0.50 196.47 21.06.2017 КИД
над 25 000 196.96 0.25 196.47 21.06.2017
LU0119133188 USD до 25 000 27.54 0.50 27.40 21.06.2017 КИД
над 25 000 27.47 0.25 27.40 21.06.2017
LU0119110723 EUR до 25 000 21.67 0.50 21.56 21.06.2017 КИД
над 25 000 21.61 0.25 21.56 21.06.2017
LU0568620560 EUR 100.79 0.10 100.69 21.06.2017 КИД
LU0568621618 USD 102.90 0.10 102.80 21.06.2017 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 20BGN/10EUR/10USD.  
  За повече информация, моля консултирайте се с официалните интернет страници на Амунди: www.amundi.com или www.amundi-funds.com  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2011