Societe Generale Експресбанк официален сайт Фондове Амунди
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 86.28 1.50 85.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 85.85 1.00 85.00 19.10.2016
LU0347592197 USD до 25 000 92.37 1.50 91.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 91.91 1.00 91.00 19.10.2016
LU0401974943 EUR до 25 000 185.75 1.50 183.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 184.83 1.00 183.00 19.10.2016
LU0801842559 USD до 25 000 138.04 1.50 136.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 137.36 1.00 136.00 19.10.2016
LU0568608276 USD до 25 000 39.59 1.50 39.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 39.39 1.00 39.00 19.10.2016
LU0568611650 USD до 25 000 135.00 1.50 133.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 134.33 1.00 133.00 19.10.2016
LU0347594136 USD до 25 000 65.98 1.50 65.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 65.65 1.00 65.00 19.10.2016
LU0165623512 USD до 25 000 623.21 1.50 614.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 620.14 1.00 614.00 19.10.2016
LU0236501697 USD до 25 000 206.05 1.50 203.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 205.03 1.00 203.00 19.10.2016
LU0248702192 JPY до 25 000 10592.54 1.50 10436.00 20.10.2016 КИД
над 25 000 10540.36 1.00 10436.00 20.10.2016
LU0201575346 USD до 25 000 418.18 1.50 412.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 416.12 1.00 412.00 19.10.2016
LU0568613946 USD до 25 000 120.79 1.50 119.00 20.10.2016 КИД
над 25 000 120.19 1.00 119.00 20.10.2016
LU0568602667 USD до 25 000 160.37 1.50 158.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 159.58 1.00 158.00 19.10.2016
LU0201577391 EUR до 25 000 196.98 0.50 196.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 196.49 0.25 196.00 19.10.2016
LU0119133188 USD до 25 000 27.14 0.50 27.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 27.07 0.25 27.00 19.10.2016
LU0119110723 EUR до 25 000 20.10 0.50 20.00 19.10.2016 КИД
над 25 000 20.05 0.25 20.00 19.10.2016
LU0568620560 EUR 100.10 0.10 100.00 19.10.2016 КИД
LU0568621618 USD 102.10 0.10 102.00 19.10.2016 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 20BGN/10EUR/10USD.  
  За повече информация, моля консултирайте се с официалните интернет страници на Амунди: www.amundi.com или www.amundi-funds.com  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2011