Societe Generale Експресбанк официален сайт Фондове Амунди
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
Първи Орел Амунди Международен Фонд
LU0433182416 Хеджиран в EUR до 25 000 170.60 1.50 168.08 19.04.2018 КИД
над 25 000 169.76 1.00 168.08 19.04.2018
Фондове Амунди Акции от Развиващи пазари Консервативни
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 99.64 1.50 98.17 18.04.2018 КИД
над 25 000 99.15 1.00 98.17 18.04.2018
Фондове Амунди Акции от Развиващи се Световни пазари
LU0347592197 USD до 25 000 118.72 1.50 116.97 18.04.2018 КИД
над 25 000 118.14 1.00 116.97 18.04.2018
Фондове Амунди Европейски Акции Концентриран
LU0401974943 EUR до 25 000 204.38 1.50 201.36 18.04.2018 КИД
над 25 000 203.37 1.00 201.36 18.04.2018
Фондове Амунди Глобални Акции Консервативни
LU0801842559 USD до 25 000 162.53 1.50 160.13 18.04.2018 КИД
над 25 000 161.73 1.00 160.13 18.04.2018
Фондове Амунди CPR Глобалeн Златен Минодобив
LU0568608276 USD до 25 000 34.26 1.50 33.75 18.04.2018 КИД
над 25 000 34.09 1.00 33.75 18.04.2018
Фондове Амунди CPR Глобалeн Лайфстайл
LU0568611650 USD до 25 000 177.11 1.50 174.49 18.04.2018 КИД
над 25 000 176.23 1.00 174.49 18.04.2018
Фондове Амунди CPR Глобалeн Лайфстайл
LU0568611817 EUR до 25 000 206.35 1.50 203.30 18.04.2018 КИД
над 25 000 205.33 1.00 203.30 18.04.2018
Фондове Амунди CPR Глобални Ресурси
LU0347594136 USD до 25 000 77.01 1.50 75.87 18.04.2018 КИД
над 25 000 76.63 1.00 75.87 18.04.2018
Фондове Амунди Акции Голям Китай
LU0165623512 USD до 25 000 841.41 1.50 828.98 19.04.2018 КИД
над 25 000 837.27 1.00 828.98 19.04.2018
Фондове Амунди SBI FM Индийски акции
LU0236501697 USD до 25 000 253.84 1.50 250.09 19.04.2018 КИД
над 25 000 252.59 1.00 250.09 19.04.2018
Фондове Амунди Японски Акции / Стойност
LU0248702192 JPY до 25 000 13525.89 1.50 13326.00 19.04.2018 КИД
над 25 000 13459.26 1.00 13326.00 19.04.2018
Фондове Амунди Акции Латинска Америка
LU0201575346 USD до 25 000 515.14 1.50 507.53 18.04.2018 КИД
над 25 000 512.61 1.00 507.53 18.04.2018
Фондове Амунди Акции от БИСА
LU0568613946 USD до 25 000 163.93 1.50 161.51 19.04.2018 КИД
над 25 000 163.13 1.00 161.51 19.04.2018
Фондове Амунди Акции от САЩ - Концентрирано ядро
LU0568602667 USD до 25 000 188.63 1.50 185.84 18.04.2018 КИД
над 25 000 187.70 1.00 185.84 18.04.2018
Фондове Амунди Глобални Агригирани Облигации
LU0906524193 EUR до 25 000 110.27 0.50 109.72 18.04.2018 КИД
над 25 000 109.99 0.25 109.72 18.04.2018
Фондове Амунди Европейски Облигации
LU0201577391 EUR до 25 000 204.07 0.50 203.05 18.04.2018 КИД
над 25 000 203.56 0.25 203.05 18.04.2018
Фондове Амунди Глобални Облигации
LU0119133188 USD до 25 000 29.58 0.50 29.43 18.04.2018 КИД
над 25 000 29.50 0.25 29.43 18.04.2018
Фондове Амунди Облигации висока доходност в евро
LU0119110723 EUR до 25 000 21.86 0.50 21.75 18.04.2018 КИД
над 25 000 21.80 0.25 21.75 18.04.2018
Фондове Амунди Кеш в евро
LU0568620560 EUR 100.36 0.10 100.26 18.04.2018 КИД
Фондове Амунди Кеш в щатски долари
LU0568621618 USD 104.21 0.10 104.11 18.04.2018 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 10BGN/5EUR/5USD.  
  За повече информация, моля консултирайте официалната интернет страници на Амунди за България: www.amundi.bg  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2011