Societe Generale Експресбанк официален сайт Фондове Амунди
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
LU0433182416 Хеджиран в EUR до 25 000 164.78 1.50 162.34 17.08.2017 КИД
над 25 000 163.96 1.00 162.34 17.08.2017
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 91.18 1.50 89.83 16.08.2017 КИД
над 25 000 90.73 1.00 89.83 16.08.2017
LU0347592197 USD до 25 000 107.36 1.50 105.77 16.08.2017 КИД
над 25 000 106.83 1.00 105.77 16.08.2017
LU0401974943 EUR до 25 000 207.34 1.50 204.28 16.08.2017 КИД
над 25 000 206.32 1.00 204.28 16.08.2017
LU0801842559 USD до 25 000 156.60 1.50 154.29 16.08.2017 КИД
над 25 000 155.83 1.00 154.29 16.08.2017
LU0568608276 USD до 25 000 35.04 1.50 34.52 16.08.2017 КИД
над 25 000 34.87 1.00 34.52 16.08.2017
LU0568611650 USD до 25 000 158.03 1.50 155.69 16.08.2017 КИД
над 25 000 157.25 1.00 155.69 16.08.2017
LU0347594136 USD до 25 000 68.37 1.50 67.36 16.08.2017 КИД
над 25 000 68.03 1.00 67.36 16.08.2017
LU0165623512 USD до 25 000 721.65 1.50 710.99 17.08.2017 КИД
над 25 000 718.10 1.00 710.99 17.08.2017
LU0236501697 USD до 25 000 239.36 1.50 235.82 17.08.2017 КИД
над 25 000 238.18 1.00 235.82 17.08.2017
LU0248702192 JPY до 25 000 12452.02 1.50 12268.00 17.08.2017 КИД
над 25 000 12390.68 1.00 12268.00 17.08.2017
LU0201575346 USD до 25 000 460.05 1.50 453.25 16.08.2017 КИД
над 25 000 457.78 1.00 453.25 16.08.2017
LU0568613946 USD до 25 000 142.83 1.50 140.72 17.08.2017 КИД
над 25 000 142.13 1.00 140.72 17.08.2017
LU0568602667 USD до 25 000 179.40 1.50 176.75 16.08.2017 КИД
над 25 000 178.52 1.00 176.75 16.08.2017
LU0906524193 EUR до 25 000 110.47 0.50 109.92 16.08.2017 КИД
над 25 000 110.19 0.25 109.92 16.08.2017
LU0201577391 EUR до 25 000 196.74 0.50 195.76 16.08.2017 КИД
над 25 000 196.25 0.25 195.76 16.08.2017
LU0119133188 USD до 25 000 28.26 0.50 28.12 16.08.2017 КИД
над 25 000 28.19 0.25 28.12 16.08.2017
LU0119110723 EUR до 25 000 21.78 0.50 21.67 16.08.2017 КИД
над 25 000 21.72 0.25 21.67 16.08.2017
LU0568620560 EUR 100.72 0.10 100.62 16.08.2017 КИД
LU0568621618 USD 103.12 0.10 103.02 16.08.2017 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 10BGN/5EUR/5USD.  
  За повече информация, моля консултирайте официалната интернет страници на Амунди за България: www.amundi.bg  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2011