Societe Generale Експресбанк официален сайт Фондове Амунди
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 81.38 1.50 80.18 07.12.2016 КИД
над 25 000 80.98 1.00 80.18 07.12.2016
LU0347592197 USD до 25 000 87.74 1.50 86.44 07.12.2016 КИД
над 25 000 87.30 1.00 86.44 07.12.2016
LU0401974943 EUR до 25 000 188.06 1.50 185.28 07.12.2016 КИД
над 25 000 187.13 1.00 185.28 07.12.2016
LU0801842559 USD до 25 000 140.69 1.50 138.61 07.12.2016 КИД
над 25 000 140.00 1.00 138.61 07.12.2016
LU0568608276 USD до 25 000 33.34 1.50 32.85 07.12.2016 КИД
над 25 000 33.18 1.00 32.85 07.12.2016
LU0568611650 USD до 25 000 135.62 1.50 133.62 07.12.2016 КИД
над 25 000 134.96 1.00 133.62 07.12.2016
LU0347594136 USD до 25 000 67.30 1.50 66.31 07.12.2016 КИД
над 25 000 66.97 1.00 66.31 07.12.2016
LU0165623512 USD до 25 000 597.95 1.50 589.11 07.12.2016 КИД
над 25 000 595.00 1.00 589.11 07.12.2016
LU0236501697 USD до 25 000 183.33 1.50 180.62 07.12.2016 КИД
над 25 000 182.43 1.00 180.62 07.12.2016
LU0248702192 JPY до 25 000 11540.55 1.50 11370.00 08.12.2016 КИД
над 25 000 11483.70 1.00 11370.00 08.12.2016
LU0201575346 USD до 25 000 376.57 1.50 371.00 07.12.2016 КИД
над 25 000 374.71 1.00 371.00 07.12.2016
LU0568613946 USD до 25 000 131.98 1.50 130.03 07.12.2016 КИД
над 25 000 131.33 1.00 130.03 07.12.2016
LU0568602667 USD до 25 000 154.61 1.50 152.33 07.12.2016 КИД
над 25 000 153.85 1.00 152.33 07.12.2016
LU0201577391 EUR до 25 000 193.34 0.50 192.38 07.12.2016 КИД
над 25 000 192.86 0.25 192.38 07.12.2016
LU0119133188 USD до 25 000 26.09 0.50 25.96 07.12.2016 КИД
над 25 000 26.02 0.25 25.96 07.12.2016
LU0119110723 EUR до 25 000 20.69 0.50 20.59 07.12.2016 КИД
над 25 000 20.64 0.25 20.59 07.12.2016
LU0568620560 EUR 100.99 0.10 100.89 07.12.2016 КИД
LU0568621618 USD 102.25 0.10 102.15 07.12.2016 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 20BGN/10EUR/10USD.  
  За повече информация, моля консултирайте се с официалните интернет страници на Амунди: www.amundi.com или www.amundi-funds.com  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2011