Societe Generale Експресбанк официален сайт Фондове Амунди
 
 

Акции клас A


 
  Клас A акции са достъпни за всички инвеститори, без изисквания за първоначална и последователна минимална сума на инвестиция.  
 
Подфонд ISIN Валута Клас (EUR or USD) Емисионна стойност Такса за записване Цена при обратно изкупуване Дата Ключова информация за инвеститорите
LU0945154085 Хеджиран в EUR до 25 000 87.56 1.50 86.27 18.05.2017 КИД
над 25 000 87.13 1.00 86.27 18.05.2017
LU0347592197 USD до 25 000 99.56 1.50 98.09 18.05.2017 КИД
над 25 000 99.07 1.00 98.09 18.05.2017
LU0401974943 EUR до 25 000 211.10 1.50 207.98 18.05.2017 КИД
над 25 000 210.06 1.00 207.98 18.05.2017
LU0801842559 USD до 25 000 152.26 1.50 150.01 18.05.2017 КИД
над 25 000 151.51 1.00 150.01 18.05.2017
LU0568608276 USD до 25 000 36.03 1.50 35.50 18.05.2017 КИД
над 25 000 35.86 1.00 35.50 18.05.2017
LU0568611650 USD до 25 000 153.64 1.50 151.37 18.05.2017 КИД
над 25 000 152.88 1.00 151.37 18.05.2017
LU0347594136 USD до 25 000 68.61 1.50 67.60 18.05.2017 КИД
над 25 000 68.28 1.00 67.60 18.05.2017
LU0165623512 USD до 25 000 659.45 1.50 649.70 18.05.2017 КИД
над 25 000 656.20 1.00 649.70 18.05.2017
LU0236501697 USD до 25 000 224.09 1.50 220.78 18.05.2017 КИД
над 25 000 222.99 1.00 220.78 18.05.2017
LU0248702192 JPY до 25 000 12136.36 1.50 11957.00 19.05.2017 КИД
над 25 000 12076.57 1.00 11957.00 19.05.2017
LU0201575346 USD до 25 000 399.09 1.50 393.19 18.05.2017 КИД
над 25 000 397.12 1.00 393.19 18.05.2017
LU0568613946 USD до 25 000 136.51 1.50 134.49 18.05.2017 КИД
над 25 000 135.83 1.00 134.49 18.05.2017
LU0568602667 USD до 25 000 177.01 1.50 174.39 18.05.2017 КИД
над 25 000 176.13 1.00 174.39 18.05.2017
LU0201577391 EUR до 25 000 195.59 0.50 194.62 18.05.2017 КИД
над 25 000 195.11 0.25 194.62 18.05.2017
LU0119133188 USD до 25 000 27.28 0.50 27.14 18.05.2017 КИД
над 25 000 27.21 0.25 27.14 18.05.2017
LU0119110723 EUR до 25 000 21.43 0.50 21.32 18.05.2017 КИД
над 25 000 21.37 0.25 21.32 18.05.2017
LU0568620560 EUR 100.83 0.10 100.73 18.05.2017 КИД
LU0568621618 USD 102.79 0.10 102.69 18.05.2017 КИД
 
  За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по-малко от 20BGN/10EUR/10USD.  
  За повече информация, моля консултирайте се с официалните интернет страници на Амунди: www.amundi.com или www.amundi-funds.com  

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Акции клас A
Без изисквания за минимална сума на инвестиция
прочетете повече >

Акции клас I
Минимална сума за инвестиция – EUR 500 000
прочетете повече >

 

 

 
     
© 2011